Gebruiksvoorwaarden van deze Site

Inleiding

De site www.FantastiPack.com (de "Site") is eigendom van Adriaansen BV.

FantastiPack behoudt zich het recht voor om, wijzigingen, toevoegingen of verwijderen van gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden te controleren. Uw gebruik van de site na één of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van de verandering(en).

 

1. Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Site. Door de toegang tot en het gebruik van deze site, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de Site.

 

2. Content

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's en illustraties (collectief, "Inhoud") opgenomen op de site zijn eigendom, in beheer of in licentie door of aan FantastiPack. Geen enkel deel van de site en noch de inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd of verspreid op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FantastiPack.

U kunt de door FantastiPack beschikbaar gestelde productinformatie gebruiken, mits (1) het niet verwijderen van de eigendomsrechten (2) de informatie te gebruiken voor uw persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden, (3) deze informatie niet te kopiëren of te verspreiden in om het even welk medium van welke aard ook, (4) en de informatie niet te bewerken.

 

3. Gebruik Site

Zolang u de Gebruiksvoorwaarden respecteert, verleent FantastiPack u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toegang tot het gebruik van de site. U bent niet gemachtigd om welke actie dan ook te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van de Site zou opleggen.

 

4. Uw Account

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die u toegang geeft tot uw account, waaronder uw wachtwoord en alle activiteiten die voortvloeien uit uw nalatigheid om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden. Elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, en elke andere inbreuk op de veiligheid, moeten onmiddellijk worden gemeld aan FantastiPack.

 

5. Waarschuwingen

De site en de inhoud ervan worden geleverd "as is".

FantastiPack kan niet instaan voor de goede werking van de site en kan niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor (1) storing of de tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, (2) elke vorm van schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site.

De site kan links bevatten naar websites of pagina's van derden of indirecte verwijzigingen hebben. De opname van links naar deze websites of pagina's impliceren op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. FantastiPack verklaart expliciet dat zij geen controle heeft over de inhoud en de kenmerken van deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken of enige andere vorm van schade die zou kunnen worden veroorzaakt door hun gebruik.

Informatie over de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de consument.

FantastiPack streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten optreden in de verstrekte informatie. Als de informatie onjuist is of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op de site, zal FantastiPack alle mogelijke maatregelen nemen om deze zo snel mogelijk te verbeteren. Als u eventuele onjuistheden in de informatie op de site vindt, neem dan contact op met FantastiPack op het volgende adres info@fantastipack.com.

FantastiPack behoudt zich het recht voor, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om het even welke reden de website op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en om de inhoud en de toegang geheel of gedeeltelijk af te sluiten.

 

6. Schending van de Algemene Voorwaarden

FantastiPack kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, beslissen om uw toegang tot de site te blokkeren en uw toekomstige toegang tot de site te verhinderen als u deze Gebruiksvoorwaardenniet respecteert.

 

7. Recht en Geschillen

Alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van eventuele geschillen over de geldigheid of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechterbank van Antwerpen (België).


Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

Te bepalen Verzending
0,00 € BTW
0,00 € Totaal

Prijzen zijn incl. btw

Afrekenen

Aanbiedingen